HALVETIC 1L Ogräsdödare Ogräsfritt glyfosat

Ogranskade sammanfattande bedömningar (16 kundrecensioner)

44,90 

Lär känna den ursprungliga produkten från Polen nu.
Vi säljer ett brett sortiment av herbicider, rodenticider (råttgift), svampmedel, insektsmedel, molluskicider, tillväxtregulatorer, flytande gödselmedel och utvalda frösorter till låga grossistpriser online inom EU.

Vi drar nytta av prisskillnaderna inom EU och kan därför ofta erbjuda dig ett mer attraktivt pris för en importerad produkt än vad din lokala leverantör kan erbjuda för en jämförbar inhemsk produkt.

Våra kunder kommer från alla sektorer, t.ex. jordbruk, trädgårds- och landskapsarkitektur, vaktmästartjänster, fastighetstjänster och många fler. Vi distribuerar endast ORIGINELLA PRODUKTER i den ORIGINALFÖRPACKNING. Kontakta oss så hjälper vi dig gärna vidare!

Genom att köpa från oss och få daglig expressfrakt, kommer du att få alla produkter till oöverträffade priser. Vänligen notera våra fraktuppgifter och leveransvillkor!

 

SKU: HALVETIC 1L Ogräsfritt ogräsbekämpningsmedel Glyfosat Kategori: Taggar: , , , , , , ,

Dosering för HALVETIC

För att förbereda en appliceringssats, använd en rekommenderad vattenmängd på 2,0 - 3,0 liter / 100 m2 och blanda i följande doseringsmängd.

Dosering Känsliga ogräs
15 ml/100m2
Hönshirs, fältskallra, vit gåsört, strandkamomill, fågelknut
25 ml/100m2
Kornblomma, hönshirs, åkervädd, vanlig hönsört, vit gåsört, strandkamomill, svart nattskatta, fågelknut, självväxande sädesslag, vanlig herdabarn, småblommig knäpprot.
30 ml/100m2 Kornblomma, hönshirs, åkervädd, vanlig hönsört, vit gåsfot, strandkamomill, kattfot, svart nattskatta, fågelknut, självväxande sädesslag, vanlig herdabarn, åkerfingerört, småblommig knäpprot.
40 ml/100m2 Bläckört, hönshirs, åkervädd, vanlig hönsört, vit gåsört, vanlig rödsvingel, vanlig järpe, strandkamomill, vanlig blåsippa, vanlig maskros, krasse, stor nässla, svart nattskatta, självväxande sädesslag, vanlig gråbo, vanlig herdeört, lantlig riddargräs, ettårigt ängsvädd, småblommig knäpprot.
50 ml/100m2
Spikört, muggenört, hönshirs, vanlig hönsört, vit gåsört, rödsvingel, vanlig järpe, vanlig blåsippa, vanlig maskros, krasse, stor nässla, vanlig ragnarv, vanlig herdabarn, ridsvingel, ettårig ängsvädd.
60 ml/100m2 Spikört, muggenört, hönshirs, vanlig hönsört, vit gåsört, rödsvingel, vanlig järpe, vanlig blåsippa, vanlig maskros, krasse, stor nässla, vanlig ragnarv, vanlig herdabarn, ridsvingel, ettårig ängsvädd.

EFFEKTIVITET BEKRÄFTAD AV MÅNGA TESTER
Mycket effektiv vid ogräsbekämpning

HALVETIC® har mycket god effekt vid bekämpning av ogräs, vilket bekräftas av ett stort antal tester och utvärderingar av produktens effekt på en- och tvåhjärtbladiga ogräs, t.ex. kvickrot, smörblomma och åkerbinda: kvickrot, smörblomma, åkervädd, gåsört, käringtand, svartkämpar och åkerbinda. Den höga effektiviteten vid varje utvärdering bekräftar produktens högsta kvalitet

UTVÄRDERING AV HERBICIDERNAS EFFEKT I MAJS FÖRE SKÖRD

Halvetic Mycket effektiv vid ogräsbekämpning

UTVÄRDERING AV HERBICIDERNAS EFFEKT 28 DAGAR EFTER APPLICERING I MAJS

Halvetic Herbicide effekt 28 dagar efter applicering i majs


BEROENDE AV VÄDERFAKTORER
Oberoende av externa faktorer hur: abiotisk stress, torka, nederbörd och hög/låg temperatur

Bra parametrar för aktiv ingrediens :

 • Sprutlösningens vidhäftning på bladytan,
 • Koncentration av ämnet i en droppe av den aktiva vätskan,
 • Penetration av bladen med Halvetic.

Ingen annan glyfosat i världen har en så avancerad teknik, som gör att den fungerar optimalt i torka, regn och höga eller låga temperaturer.

Nederbördsbeständighet - jämförelse mellan HALVETIC® och referensprodukten
Under utfällningen (en timme och tre timmar efter ingreppet) var HALVETIC® mer effektivt eller minst lika effektivt som referensprodukten.

Halvetiskt oberoende av yttre faktorer såsom: abiotisk stress, torka, nederbörd och hög/låg temperatur

 

 

TILLFÖRLITLIGHET
Tillförlitlig effekt oavsett vattnets hårdhet
Effekten av glyfosat i HALVETIC® är praktiskt taget oberoende av vattnets hårdhet.
Användningen av produkten i förhållanden med hårt vatten med en parameter på 500 ppm har testats flera gånger - testerna bekräftade att vattenhårdheten inte påverkar produktens effektivitet.


BEKVÄM OCH ENKEL HANTERING

Användning av HALVETIC® kräver inte tillsats av några tillsatser och Acceleratorer
Doseringen av HALVETIC är snabb och enkel. Produkten från CIECH Sarzyna är godkänd för användning med samma dosering som de standardiserade glyfosatbaserade produkter som hittills är kända och används.

Enkel hantering av HalveticHALVETIC® är en heltäckande lösning. Genom att använda den unika BGT-tekniken kan herbiciden appliceras snabbt, effektivt och tillfredsställande - från och med nu behöver användarna inte längre oroa sig för att välja adjuvans, ytaktiva ämnen eller spruttillsatser, beräkna doser eller förbereda substansen på rätt sätt (t.ex. lösa upp, rengöra sprutsilarna eller kontrollera munstyckenas skick).
BGT-teknik - med antiskumsystem som eliminerar problemet med skumbildning av aktiv vätska.
Dosering av HALVETIC® är en okomplicerad och snabb process. Produkten från CIECH Sarzyna är godkänd för användning med samma dosering som de standardprodukter baserade på glyfosat som hittills har använts.
Halvetic sparar tid och pengar på inköp av adjuvanser och andra glyfosatförstärkare. Tack vare HALVETIC®:s innovativa formel och den enkla appliceringen minskar den tid som krävs för att bereda den aktiva vätskan avsevärt och sprutans arbetseffektivitet ökar.

 

STRINGENS I TILLÄMPNINGEN
HALVETIC® tränger effektivt in i växterna och bekämpar ogräs på ett effektivt sätt
HALVETIC® uppvisar perfekt retention (kvarhållande av droppar på den besprutade ytan), ökad absorption (upptag av glyfosat i växtvävnaden) och translokation (transport av den aktiva ingrediensen inom växten); den tränger också in i växterna mycket effektivt och bekämpar därmed svåra ogräs som t.ex. kvickrot. De utvärderingar som gjordes av herbicidbehandlingarnas effektivitet resulterade i en positiv bedömning (trots en lång period mellan höst och vår) - flera ogräs eliminerades

 

SYNERGI AV EFFEKTER
HALVETIC® är baserad på en synergi mellan glyfosat och den unika BGT-tekniken. Tack vare det multidirektionella adjuvanssystemet överskrider det gränsen för mängden aktiv ingrediens som används. Många fältförsök har visat att effekten av glyfosat inte bara beror på den använda dosen, utan också på de tillsatta komponenterna som bildar en unik sammansättning. Effekten av Better Glyphosate Technology (BGT Technology) kan ses i form av framgångsrikt kontrollerade ogräs

 

MIXBARHET
Mycket bra kombination av HALVETIC® med andra produkter
En av de vanligaste kombinationerna av glyfosatbaserade produkter är en blandning med den aktiva ingrediensen MCPA. En sådan lösning är ett svar på kontrollen av mycket svåra ogräs i grödor. Användningen av en sådan metod kan vara riskabel på grund av eventuell utfällning av sediment eller svårigheter med upplösning. Ett stort antal tester av CIECH Sarzynas produkt bekräftar att HALVETIC® i kombination med en produkt som innehåller MCPA bildar en klar sprutlösning.

Blandbarhet eller löslighet?
EFFEKTERNA AV ATT BLANDA HALVETIC® OCH STANDARDGLYFOSAT 360 G/L MED MCPA

En av de vanligaste kombinationerna av glyfosatbaserade produkter är en blandning med den aktiva ingrediensen MCPA. En sådan lösning är ett svar på kontrollen av mycket svåra ogräs i grödor. Användningen av en sådan metod kan vara riskabel på grund av eventuell utfällning av sediment eller svårigheter med upplösning. Ett stort antal tester av CIECH Sarzynas produkt bekräftar att HALVETIC® i kombination med en produkt som innehåller MCPA bildar en klar sprutlösning.

EU
Överensstämmelse med den europeiska gröna given
Den nya formuleringstekniken för glyfosat ligger i linje med de föreslagna antagandena i EU-kommissionens program "Från jord till bord" och uppfyller målen i strategin för den europeiska gröna given.

20 miljarder per år Omvandling av minst 30 % land- och havsområden till effektivt förvaltade skyddade områden. Återställande av diversifierade landskapselement på minst 10 % jordbruksmark Åkermark Klassificering av 10 % åkermark som mark undantagen från produktion Växtskyddsmedel Minska användningen av bekämpningsmedel med 50 %. Minska användningen av gödningsmedel med minst 20 % Minska försäljningen av antimikrobiella medel för djurhållning och vattenbruk med 50 %.


Ekologisk produktion Fördelning av 25% åkermark i EU för ekologisk produktion

MILJÖVÄNLIG ASPEKT
Minskad miljöpåverkan
BGT-tekniken gör det inte bara möjligt att minska mängden glyfosat som används, utan har också en direkt inverkan på minskningen av det kemiska fotavtrycket. Detta innebär en dubbel fördel för jordbrukarna och deras företag. HALVETIC® bekämpar inte bara ogräs här och nu, utan är också en investering i framtiden

BGT-tekniken gör det inte bara möjligt att minska mängden glyfosat som används, utan har också en direkt inverkan på minskningen av det kemiska fotavtrycket. Detta innebär en dubbel fördel för jordbrukarna och deras företag. HALVETIC® bekämpar inte bara ogräs här och nu, utan är också en investering i framtiden

 

MINSKNING AV DET KEMISKA FOTAVTRYCKET

HALVETIC® gör det möjligt att minska det kemiska fotavtrycketinom jordbruk och fruktodling
BGT-tekniken gör det möjligt att minska mängden glyfosat som används, vilket har en direkt inverkan på minskningen av mängden kemikalier som används.

Minskad bränsleförbrukning (per hektar) Bevarande av humusrikedomen i jorden genom att begränsa dess mineralisering (genom mekanisk jordbearbetning) Minskning av CO2-utsläpp till följd av förbränning av fossila bränslen och frigörelse från jorden Kvarhållande av vatten på grund av begränsning av dess transpiration från jorden Bevarande av mineralrikedomen i jorden genom förstörelse av ogräs (som extraherar dem) Minskat slitage på maskiner, traktorer etc. - begränsning av underhållskostnader Bevarande av värdet på jordbruksmaskiner genom minskad drift

 

Beskrivning

HALVETIC 1L Ogräsdödare Ogräsfritt glyfosat   BGT®

BGT® är en banbrytande, patenterad glyfosatteknik.
Detta är ett nytt glyfosatbaserat preparat som innehåller hälften av den aktiva substans som normalt används i jämförbara herbicider, men med samma effekt och med samma dosering per yta.

För en lyckad applicering är det av avgörande betydelse att den aktiva ingrediensen tas upp och fördelas i växten.
Den innovativa BGT®-formuleringstekniken är nyckeln till framgång här.

Lär känna den ursprungliga produkten från Polen nu.
Vi handlar med ett brett utbud av herbicider, rodenticider, svampmedel, insektsmedel, molluskicider, tillväxtreglerande medel, flytande gödselmedel och utvalda utsädesvarianter inom EU.

Vi drar nytta av prisskillnaderna inom EU och kan därför ofta erbjuda dig ett mer attraktivt pris för en importerad produkt än vad din lokala leverantör kan erbjuda för en jämförbar inhemsk produkt.

HALVETIC bygger på glyfosat, som hämmar verkan av ett för växter mycket viktigt enzym EPSP-syntas (5-enolpyruvylshikimo-3-fosfat-syntas), som är ett viktigt enzym i den metaboliska vägen för biosyntesen av aromatiska aminosyror (fenylalanin, tyrosin och tryptofan).

HALVETIC absorberas av växtens gröna delar. Den sprider sig genom hela växten, når rötterna och stolonerna och får dem att dö. Förhållanden som normalt påskyndar växttillväxten förstärker produktens effekt.

HALVETIC Ogräsbekämpningsmedel Glyfosat (kopia)
HALVETIC
Det billiga Roundup-alternativet

Rekommenderad användning:

 • HALVETIC är effektivt och hållbart mot ett stort antal ogräs och gräsogräs i en mängd olika grödor.
 • HALVETIC är ett vattenlösligt koncentrat med glyfosat.

Formulering: Vattenlösligt koncentrat

N (Miljöfarlig)

YTSKIKT:

NN2001: Produkten klassificeras som något skadlig för populationer av relevanta nyttoinsekter.
NN2002: Produkten klassificeras som något skadlig för populationer av relevanta rovkvalster och spindlar.
NN2842: Produkten är klassificerad som något skadlig för populationer av arten Aphidius rhopalosiphi (brackvattensgeting).
NW261: Produkten är giftig för fisk.
NW262: Medlet är giftigt för alger.
SB001: Undvik all onödig kontakt med produkten. Felaktig användning kan leda till hälsoskador.
SB005: Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktens behållare eller etikett till hands.
SB010:Förvaras utom räckhåll för barn.
SB111: För krav på personlig skyddsutrustning vid hantering av växtskyddsmedel, se säkerhetsdatabladet och bruksanvisningen för växtskyddsmedlet.
SB166: Ät, drick och rök inte när du hanterar produkten.
SF245-02: Se till att behandlade områden/grödor inte tas in igen förrän bekämpningsmedelsfilmen är torr.
SS206: Bär arbetskläder (om inga särskilda skyddskläder krävs) och rejäla skor (t.ex. gummistövlar) när du applicerar/hanterar växtskyddsmedel.
VH368: Innehållet av N-nitrosoglyfosat i det tekniska koncentratet av glyfosat eller glyfosatsalter får inte överstiga 1 mg/kg. Innehållet av formaldehyd får inte överstiga 1,3 g/kg baserat på motsvarande massa av glyfosatsyra.
WH952: På förpackningen och i bruksanvisningen ska informationen i märkningen om verkningsmekanismen direkt hänföras till varje motsvarande namn på den aktiva substansen som tilläggsinformation.
WMG: Verkningsmekanism (HRAC-gruppen): G.

TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER:

NG352: Håll ett intervall på 40 dagar mellan tillämpningarna om den kombinerade doseringen av två på varandra följande besprutningar av detta och andra glyfosathaltiga växtskyddsmedel överstiger totalt 2,9 kg glyfosat/ha.
NW468: Låt inte appliceringsvätskor och deras rester, medel och deras rester, tömda behållare eller förpackningar samt rengörings- och sköljvätskor komma ut i vatten. Detta gäller även indirekt tillförsel via rännstenar, gårds- och gatuavlopp samt regnvatten och avloppssystem.
SF275-EEWE: Se till att långa arbetskläder och rejäla skor bärs vid uppföljningsarbete/inspektioner med direktkontakt med behandlade växter/områden efter applicering i vinodling fram till och med skörd.
SF275-14GE: Se till att långa arbetskläder och rejäla skor bärs vid uppföljande arbete/inspektioner som innebär direktkontakt med behandlade växter/områden inom 14 dagar efter applicering på grönsaker.
SF275-28OS: Se till att långa arbetskläder och rejäla skor bärs vid uppföljningsarbete/inspektioner med direktkontakt med de behandlade växterna/områdena inom 28 dagar efter applicering i fruktträdsgrödor och i buskbärsfrukter.
SF275-35ZB: Se till att långa arbetskläder och rejäla skor bärs vid uppföljningsarbete/inspektioner som innebär direktkontakt med behandlade växter/områden inom 35 dagar efter applicering i prydnadsväxter och plantskolor.
SS701-1: Använd skyddshandskar vid applicering med pensel (växtskydd).

När det gäller produkter som är växtskyddsmedel kan beställningen och ingåendet av köpeavtalet endast göras av kunder som är fysiska personer, som har full rättslig handlingsförmåga och som har de respektive nationellt föreskrivna kvalifikationerna för inköp och användning av dessa produkter.

 

Ytterligare information

Vikt 1,9 kg
Liter

1 liter, 5 liter

16 recensioner av HALVETIC 1L Unkrautvernichter Unkrautfrei Glyphosat

1-16 av 16-undersökningar
 1. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  OK

 2. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  heb vandaag gebruikt resultaat moet ik nog bekijken maar moet goed komen volgens gebruiksaanwijzing

 3. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Godkänd produkt

 4. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Super, skulle vilja använda det mer

 5. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Bra produkt

 6. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Na 7 dagen is alles afgestorven

 7. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Jag har inte fått den.

 8. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Produkt nog niet gebruikt maar maar erfarenheten från den tidigare är positiv.

 9. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Inget betyg eftersom det ännu inte används

 10. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  ok, du måste ta hänsyn till att "bara" 180g aktiv substans är

 11. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Priset ligger fortfarande inom intervallet för en 1 liters behållare för provning.

 12. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Allt är okej

 13. Mycket snabb leverans.

 14. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Mycket bra produkt.

 15. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Super

 16. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  allt ok, gärna om och om igen

Lägg till en recension
För närvarande tar vi inte emot nya recensioner