Ratimor® Rat Bait Block Solid Bait Bromadiolon Råttgift Musgift

Ogranskade sammanfattande bedömningar (5 kundrecensioner)

69,90  - 129,90 

Mycket attraktivt, väderbeständigt och kompakt betesblock för användning mot råttor och husmöss. På grund av sin storlek är dessa beten idealiska för råttbekämpning, eftersom de dödar råttorna efter att de har ätit, utan att djuren behöver lida i onödan. Naturligtvis kan beten också användas för att samtidigt bekämpa möss. Varje block har ett hål i mitten så att det kan fästas i lämpliga råtttunnlar och betesstationer. Detta och den vinklade formen samt spåren på ytan uppmuntrar dessutom råttorna att gnaga. Genom att fästa betet i en rörtunnel säkerställs dessutom att betet tas upp i lådan och risken för att betet sprids minskar.

SKU: Ratimor Råttor Råttor Möss Gift Bete Blockerar Bromadiolon Kategori: Taggar: , , , , ,

Beskrivning

PRODUKTBESKRIVNING

Ratimor® fast bete Bromadiolon

Kort information:
Bete block med bromadiolon

VE:

1 hink på 2 kg med 100 block med en vikt på 20 g vardera
1 kartong på 10 kg med 500 block på ca 20 g vardera.
Egenskaper / Användning:
Mycket attraktivt, väderbeständigt och kompakt betesblock för användning mot råttor och husmöss. På grund av sin storlek är dessa beten idealiska för råttbekämpning, eftersom de dödar råttorna efter att de har ätit, utan att djuren behöver lida i onödan. Naturligtvis kan beten också användas för att samtidigt bekämpa möss. Varje block har ett hål i mitten så att det kan fästas i lämpliga råtttunnlar och betesstationer. Detta och den vinklade formen samt spåren på ytan uppmuntrar dessutom råttorna att gnaga. Genom att fästa betet i en rörtunnel säkerställs dessutom att betet tas upp i lådan och risken för att betet sprids minskar.
Produktnamn:
Ratimor Broma vaxblock
Formulering:
fast betesblock

H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
H360D Kan skada det ofödda barnet.
H372 Orsakar skador på organ (blod) vid långvarig eller upprepad exponering.
P201 Ta del av särskilda anvisningar före användning.
P202 Läs och förstå alla säkerhetsinstruktioner före användning.
P264 Tvätta händerna noggrant efter användning.
P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P280 Använd skyddshandskar.
P308 + P313 Om exponerad eller om påverkad: Sök medicinsk rådgivning/uppföljning.
P314 Om du känner dig ohälsosam, kontakta läkare.
P405 Förvaras under lås och bom.
P501 Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

Godkännandenummer

 

EN-0005477-14 / AT-0005474-0000

 

Faror
 

Ansökan mot

Norska råttor (och husmus endast 25g block)

i och runt byggnader och i kanalen

Dosering
 

Mössangrepp 20g till 25g bete per 3 till 5 m
Råttangrepp 100 g till 150 g bete per 5 till 10 m 

Avståndet mellan betesstationerna måste minskas vid kraftiga angrepp.


Aktivt ämne

Bromadiolon 0,05 g/kg

Ytterligare information

Vikt 2,9 kg
Kilogram

2, 10

5 recensioner av Ratimor® Rattenköder Block Festköder Bromadiolon Rattengift Mäusegift

1-5 av 5-undersökningar
 1. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Väl förpackad, jag kan inte bedöma effekten ännu eftersom jag ännu inte har använt den. Hade bara beställt detta.

 2. Ervaring från tidigare användning är bra.

 3. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Topp!!!

 4. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Den har fortfarande inte anlänt 2 veckor efter beställningen.

  • Hej, fru Folkerts,
   Enligt. Enligt spårningsinformationen från HERMES levererades försändelsen till dig den 8.2.2023 kl. 13:42.
   Nedan finns en papperskopia av spårningen av HERMES-försändelsen.
   *************************
   Din försändelse har levererats till din dörr.

   Ha kul med det!
   Uppgifter om försändelser
   Leverans
   Levereras kl. 13:42
   Onsdag, 08.02.2023
   Sändningsnummer
   02036131000105
   Avsändare
   Privat sjöfart
   Leveransplats
   Överlämnande vid dörren till huset/lägenheten

 5. Produkten är ordentligt förpackad.

Lägg till en recension
För närvarande tar vi inte emot nya recensioner