Roundup® Flex 480 5 liter Ogräsbekämpningsmedel Ogräsfri Glyfosat

Ogranskade sammanfattande bedömningar (82 kundrecensioner)

199,00 

Köp Roundup-produkter till ett bra pris

Agro-Fluid är ett företag som säljer Roundup-produkter till låga grossistpriser. online distribuerar. Våra kunder kommer från alla sektorer, t.ex. jordbruk, trädgårds- och landskapsarkitektur, vaktmästartjänster, fastighetstjänster och många fler. Vi distribuerar endast ORIGINELLA PRODUKTER i den ORIGINALFÖRPACKNING. Kontakta oss så hjälper vi dig gärna vidare!

Genom att köpa från oss och få daglig expressfrakt, kommer du att få alla produkter till oöverträffade priser. Vänligen notera våra fraktuppgifter och leveransvillkor!

Roundup® Flex 480 - framgång har ett namn

Roundup® Flex 480 har utvecklats enligt de senaste vetenskapliga rönen och har följande fördelar:

 • Högkoncentrerad vätskeformulering med 480 g aktiv ingrediens/liter.
 • Stor påverkan
 • Bredt tillämpningsområde för godkännande
 • Hög användarflexibilitet
 • Ogräs-specifika appliceringsmängder
 • 2 dagars väntetid för liguster* och 6 timmar för ettåriga ogräs.
 • Utmärkt effekt i ett brett spektrum av förhållanden

 

 

Bayer Monsanto Roundup Glyfosat 360 480

Icke-selektiv herbicid för jordbruksgrödor, frukt, vinodling, grönsaker, prydnadsväxter, skogsbruk, icke odlad mark och områden för att främja biologisk mångfald.

Godkända indikationer
Ogräs, tvåhjärtbladiga ogräs.
Använd i enlighet med bruksanvisningen.

Information om produkten
Godkännande: W 6646-3
Formulering:
Vattenlösligt koncentrat (SL)
Aktiv substans:
35,74 % (480 g/l) glyfosat [som 43,78 % (588 g/l) glyfosat-kalium]. HRAC resistensgrupp: G

Ansökan
Roundup PowerFlex 480 är en icke-selektiv systemisk herbicid som består av den aktiva ingrediensen glyfosat från den kemiska familjen aminofosfonater (glycin). Glyfosat är formulerat i den innovativa formen av ett kaliumsalt. Tack vare denna innovativa formulering innehåller Roundup PowerFlex 480 mer vätmedel än jämförbara produkter, vilket ökar säkerheten för effekten och förbättrar miljöprofilen. Glyfosat absorberas endast av växternas gröna organ och transporteras sedan genom hela växten via växtsaften, där det verkar på bildandet av kloroplaster i växtcellerna. Det når därför också växternas underjordiska organ och förstör också rötterna eller rhizomerna hos många fleråriga ogräs. Glyfosat tränger in i växten inom en timme. Effekten gynnas av hög temperatur och luftfuktighet samt intensivt solljus. Behandla endast växter som är i aktiv tillväxt. De första symptomen på effekt syns efter några dagar. Glyfosat bryts snabbt ned i jorden och har ingen kvarstående effekt, vilket innebär att inga restriktioner för växtföljden är nödvändiga.

Jordbruk på åkermark
Mark i träda: kontroll på stubbåkrar
- 1,5-2,25 l/ha
mot ettåriga ogräs.
Nödvändig väntetid fram till jordbearbetning eller fram till nästa sådd: 6 timmar.
- 2,25-3,0 l/ha mot krypande soffgräs.
- 3,0-7,5 l/ha
mot fleråriga ogräs.
Nödvändig väntetid fram till jordbearbetning eller efterföljande sådd: 4 dagar.

Notera
Efter skörden ska stubben inte bearbetas och behandlingen ska utföras så snart gräset har nått en höjd av 15-20 cm.

Majs: sådd med strip-till (bidrag till resurseffektivitet)
- 3,0 l/ha
mot ett- och fleråriga ogräs och krypven.
Efter slåtter av äng eller vinterfånggröda ska hela området behandlas till en växthöjd på 10-15 cm (ca 10-20 dagar efter slåttern). Därefter krävs ytterligare en behandling, helst med Adengo eller Equip Power.

Majs: sådd efter ytlig bearbetning
- 2,0-2,25 l/ha
mot ettåriga ogräs.
- 2,25-3,0 l/ha mot krypande soffgräs.
- 4,0-7,5 l/ha mot fleråriga ogräs.

Ängs- och betesmarker: Behandling av enstaka växter.
– 1,0-1,5 %
(1,0-1,5 dl i 10 liter vatten) mot fläckar och veratras.
Behandla med en ryggspruta.
– 7,5 % (7,5 dl i 10 liter vatten) mot blåmärken och gåshud.
Behandla med en handhållen enhet av typen Rodoss, Sobidoss eller Dosispot.

Anteckningar
Vid välutvecklade tuvor, behandla senast innan blomställningen bildas. Undvik att droppa produkten på gräset. Väntetid: Bete eller foder (grönfoder eller konserverat foder) tidigast 3 veckor efter behandling. Undantag: För djur som inte producerar mjölk gäller en karenstid på 2 veckor.

Ängs- och betesmarker: plöjningsfri förnyelse eller behandling före uppplöjning
- 4,0-4,5 l/ha mot grässvålen, inklusive perenna ogräs. Utför förnyelse av ängsmarken i enlighet med ADCF:s rekommendationer.
Nödvändig väntetid fram till jordbearbetning eller fram till nästa sådd: 4 dagar.

Allmän anmärkning
Ingen nederbörd under minst 1 timme efter behandlingen.

Fruktodling
Kärn- och stenfrukter
- 2,0-2,25 l/ha mot ettåriga ogräs.
2,25-3,0 l/ha mot krypande soffgräs.
4,0-7,5 l/ha mot fleråriga ogräs.

Behandla senast i slutet av augusti, tidigast ett år efter plantering. Gröna delar av grödan ska inte behandlas, inte ens genom avdrift. Använd ett skyddande lock. Före behandling, avlägsna alla käppar eller rötter (vinstockar) och dra upp eller klipp av alla hängande skott. Om produkten inte behandlas på rätt sätt kan den orsaka permanenta skador på grödan. Försiktig och omsorgsfull applicering är ett absolut måste. Tillåt inte regn under minst 1 timme efter behandling. Slingrande: Behandla i början av blomningen.

Om en delvis herbicid effekt (riktad ogräsbekämpning i IP) önskas, garanterar en reducerad dos på 3,0-4,0 l/ha (0,75-1,0 %) tillräcklig effekt mot de flesta fleråriga ogräs.

Inom vinodling
Vinodlingar i avkastning (källardruvor och bordsdruvor)
2,0-2,25 l/ha mot ettåriga ogräs.
2,25-3,0 l/ha mot krypande soffgräs.
4,0-7,5 l/ha mot fleråriga ogräs.

Behandla senast i slutet av augusti.

Gröna delar av grödan, liksom vinstockar som hanteras med låg beskärning (koppar, låga snören etc.), bör inte behandlas, inte ens genom avdrift. Använd ett skyddande lock. Dessutom bör alla exponerade grenar eller skott tas bort före behandlingen. Om produkten inte behandlas på rätt sätt kan den orsaka permanenta skador på grödan. En noggrann och omsorgsfull applicering är ett absolut måste.

Det får inte regna under minst 1 timme efter behandlingen. Slingrande: Behandla i början av blomningen.
Om en partiell herbicid effekt (riktad ogräsbekämpning i IP) önskas, garanterar en reducerad dos på 2,25-3,0 l/ha (0,75-1,0 %) tillräcklig effekt mot de flesta fleråriga ogräs.

Använd med mjuk frukt
Björnbär
-2,0-2,25 l/ha
mot ettåriga ogräs.
-2,25-3,0 l/ha mot krypande soffgräs.
-4,0-7,5 l/ha mot fleråriga ogräs.
Behandla senast i slutet av augusti.
Gröna delar av odlingen ska inte behandlas, inte ens genom drift. Använd ett skyddande lock. Ingen nederbörd under minst 1 timme efter behandlingen.

Grönsaker
Ödemark
-2,0-2,25 l/ha
mot ettåriga ogräs.
Nödvändig väntetid fram till jordbearbetning eller nästa sådd: 6 timmar.
-2,25-3,0 l/ha mot krypande soffgräs.
-4,0-7,5 l/ha mot fleråriga ogräs.
Nödvändig väntetid fram till jordbearbetning eller nästa sådd: 4 dagar.


Anmärkningar
Krypgräs: Behandla så snart det har nått en höjd av 15-20 cm. Ingen nederbörd under minst 1 timme efter behandlingen.

Använd med prydnadsväxter
Träd och buskar (utanför skogen)
-2,0-2,25 l/ha
mot ettåriga ogräs.
-2,25-3,0 l/ha mot krypande soffgräs.
-4,0-7,5 l/ha mot fleråriga ogräs.

Behandla senast i slutet av augusti.
Gröna delar av odlingen ska inte behandlas, inte ens genom avdrift. Använd en skyddande mössa.

Ödemark
-2,0-2,25 l/ha mot ettåriga ogräs.
-2,25-3,0 l/ha mot krypande soffgräs.
4,0-7,5 l/ha mot fleråriga ogräs.

Anmärkningar
-2,0-2,25 l/haErforderlig väntetid fram till jordbearbetning eller nästa sådd: 6 timmar.
-2,25-7,5 l/ha: Erforderlig väntetid fram till jordbearbetning eller nästa sådd: 4 dagar. Ingen nederbörd under minst 1 timme efter behandling.

Skogsbruk
Skogsplantskolor
-2,0-2,25 l/ha
mot ettåriga ogräs.
-2,25-3,0 l/ha mot krypande soffgräs.
-4,0-7,5 l/ha mot fleråriga ogräs.

Behandla senast i slutet av augusti.
Gröna delar av odlingen ska inte behandlas, inte ens genom drift. Använd ett skyddande lock. Ingen nederbörd under minst 1 timme efter behandlingen.

Användning på obrukade områden
Längs landsvägar och federala vägar
2,0-2,25 l/ha mot ettåriga ogräs.
-2,25-3,0 l/ha mot krypande soffgräs.
-4,0-7,5 l/ha mot fleråriga ogräs.
I enlighet med förordningen om riskbegränsning i samband med användning av kemikalier (ORRChem, bilaga 2.5): Endast individuell växtbehandling av problemväxter som ligger längs nationella och kantonala vägar och om de inte kan kontrolleras genom andra åtgärder.

Vallar och gräskanter längs trafikleder
-2,0-2,25 l/ha mot ettåriga ogräs.
-2,25-3,0 l/ha mot krypande soffgräs.
-4,0-7,5 l/ha mot fleråriga ogräs.
I enlighet med förordningen om riskbegränsning av kemiska produkter (ORRChem, bilaga 2.5): Endast för individuell växtbehandling av problemväxter som växer på banvallar och gräskanter längs vägar och järnvägar och om de inte kan bekämpas med andra åtgärder.

Notera
Ingen nederbörd under minst 1 timme efter behandlingen.

Övriga ytor
Gräsmarker
-5,0-7,5 %
(0,5-0,75 dl till 1,0 liter vatten) mot tistlar och hundäxing.
Väntetid: Bete eller foder (grönfoder eller konserverat foder) tidigast 3 veckor efter behandlingen. Undantag: För djur som inte producerar mjölk är karenstiden 2 veckor.

Öppet land
-5,0-7,5 % (0,5-0,75 dl per 1,0 liter vatten) mot krypven, kryptistel, åkerbinda och hundäxing.

Anmärkningar
Applicering med handhållen utrustning Rodoss, Sobidoss eller Dosispot (utan ryggspruta).
Ingen nederbörd under minst 1 timme efter behandlingen.

Ansökan
Den rekommenderade mängden sprutvätska är 300-400 liter/ha. Behandla med 3-4 bar och fina droppar så att ogräsets blad fuktas utan att droppa. Spruta ogräset fint med ryggspruta och använd 5,0-8,0 liter sprutvätska per hektar, beroende på utveckling. Använd syntetiska behållare eller sprutor. Spruta på växande och tillräckligt utvecklade ogräs. Vanligtvis strax före blomningen, med undantag för svårbekämpade ogräs som kungsmynta, baldersbrå, väddklint och björnloka, där behandling under blomningen ger bäst resultat. Behandla endast torra växter. Jordbearbeta inte efter behandlingen förrän plantorna är synligt döda.

Förbud
ORRFörbjuden användning på tak och terrasser, på lagerytor, på vägar, stigar och torg, på banvallar och gräskanter längs vägar och järnvägar.

Verksamhetsspektrum
-1,5-2,25 l/ha eller 0,5 1TP3 sprutblandning (0,5 dl i 10 liter vatten för 250 m2): Ettåriga ogräs. Lägre dosering vid svagt utvecklade plantor och gynnsamma förhållanden.
-2,25-3,0 l/ha eller 1,0%ige-buljong (1,0 dl i 10 liter vatten för 250 m2): Krypven, hundäxing, rajgräs, blåtåtel; kryptistel, solvända, mynta, vass, bräken.
-3,0-4,5 l/ha eller 1,25%ige sprutblandning (1,25 dl i 10 liter vatten för 250 m2): Anthrisks, gikt, maskros, pelargoner, vallört, murgröna, nässlor, björntassar, groblad, smörblomma, tussilago, klöver, smörblomma.
-7,5 l/ha eller 2,5%ige-buljong (2,5 dl i 10 liter vatten för 250 m2): Gräs, starr, kungsmynta, vildkrasse, ävjebrodd, bindvide, bräken, amfibieknut, veratra.
-5,0-7,5 % (0,5-0,75 dl i 1 liter vatten) för behandling av enstaka plantor av fleråriga ogräs med borstar eller små pumpar av typen Dosispot, Rodoss och Sobidoss eller annan lämplig utrustning (utan ryggspruta).

Allmän anmärkning
Högre doser för starkt utvecklade plantor och tät ogrästillväxt.

Selektivitet
Roundup PowerFlex 480 är en icke-selektiv herbicid, så avdrift till angränsande grödor måste undvikas till varje pris.

Efterföljande kulturer
Det finns inga restriktioner att iaktta.
För blandningar, följ även föreskrifterna för de tillsatta produkterna.

Blandbarhet
Roundup PowerFlex 480 kan i princip blandas med rotherbicider. För andra blandningar eller multipla blandningar, kontakta vår tekniska avdelning. För blandningar, observera även föreskrifterna för de tillsatta produkterna.

Förberedelse av ansökningsomgången
Häll produkten direkt i den halvfyllda vattenbehållaren med omröraren påslagen och tillsätt sedan erforderlig mängd vatten. För blandningar, tillsätt de fasta produkterna först och tillsätt de flytande produkterna först när de har lösts upp helt. Applicera blandningen omedelbart efter beredning.

Skyddsutrustning
Före och under användning: Använd skyddshandskar.

Förvaring och bortskaffande
Förvara produkten i den tätt tillslutna originalförpackningen på en torr, sval (frostfri) och väl ventilerad plats. Skölj ur tomma förpackningar noggrant och kasta dem i hushållsavfallet. Lämna produktrester till den kommunala avfallshanteringen, till en insamlingsplats för farligt avfall eller till försäljningsstället för bortskaffande. Återanvändning av tomma förpackningar är förbjuden.

Varningar för faror och försiktighetsåtgärder
EUH401:
Följ bruksanvisningen för att undvika risker för människors hälsa och miljön.
P102: Förvaras utom räckhåll för barn.
P280: Använd skyddshandskar.
P501: Lämna innehållet/behållaren till en insamlingsplats i enlighet med lokala bestämmelser. Förpackningen får inte återanvändas.
SP1: Låt inte produkten eller dess förpackning komma i kontakt med vattendrag.

Nödsamtal till Tox Info Suisse: 145 eller 044 251 66 66.

Innehavare av godkännande för försäljning / distributionBayer (Schweiz) AG
Växtodlingsvetenskap
Peter-Merian-Str. 84
4052 Basel Tel. 031 869 16 66 www.agrar.bayer.ch

Registrerat varumärke
Bayer-koncernen

Begränsning av ansvar
Kvaliteten på denna produkt, bruksanvisningen och försiktighetsåtgärderna motsvarar de krav som ställs av de officiella myndigheterna. Faktorer som markstruktur, behandlingar av för- och efterföljande gröda, sort, väderförhållanden, resistensutveckling etc. kan ibland ha oförutsägbara effekter. Användaren står för den risk som detta medför. Vi tar inte heller något ansvar för otillåtna tillämpningar och doseringar eller för tillämpningar, doseringar och blandningar som inte rekommenderas av oss.

 1. Allmän information om användning av data
  Följ alltid den tryckta bruksanvisningen eller den som medföljer förpackningen. Informationen motsvarar den aktuella kunskapsnivån och ger information om produkterna och deras möjliga användningsområden.

Om bruksanvisningen följs är produkterna lämpliga för de godkända indikationerna. Vi garanterar att produkternas sammansättning i den förseglade originalförpackningen motsvarar informationen på etiketten. Vi tar inget ansvar för direkta eller indirekta negativa konsekvenser till följd av förvaring eller användning av produkterna i strid med anvisningarna.
En mängd lokala eller regionala faktorer som mark- och klimatförhållanden, sort, appliceringsstadium, förekomst av resistens på skiftet, blandningar med andra produkter etc. kan påverka produkternas effektivitet. Under förhållanden som inte är optimala kan det inte uteslutas att dessa faktorer kan leda till minskad effekt av produkterna eller skador på grödan. Tillverkaren eller distributören kan inte hållas ansvarig för sådana konsekvenser.

 1. Uppgifterna får inte ändras. Om uppgifterna helt eller delvis lämnas ut till tredje part måste de innehålla följande information:

- Bayer CropScience är ägare till uppgifterna.

- Status för data

- Reservationer enligt skick
3. Om ett meddelande vidarebefordras till tredje part, tar avsändaren ansvar för att de uppgifter som lämnas är korrekta.

20.09.2021

Beskrivning

Roundup® Flex 480 - framgång har ett namn

Roundup® Flex 480 har utvecklats enligt de senaste vetenskapliga rönen och har följande fördelar:

 • Högkoncentrerad vätskeformulering med 480 g aktiv ingrediens/liter.
 • Stor påverkan
 • Bredt tillämpningsområde för godkännande
 • Hög användarflexibilitet
 • Ogräs-specifika appliceringsmängder
 • 2 dagars väntetid för liguster* och 6 timmar för ettåriga ogräs.
 • Utmärkt effekt i ett brett spektrum av förhållanden

Roundup® Flex 480 är skräddarsydd för dina konsumtionsbehov med behållarstorlekar på 1 liter, 5 liter, 15 liter och 640 liter.

* vid full dosering och under optimala förhållanden

Roundup® Flex 480 är effektiv och långtidsverkande mot ett stort antal ogräs och gräsogräs i ett stort antal grödor.

För en lyckad glyfosattillämpning är det avgörande att den aktiva ingrediensen tas upp och fördelas i växten. Innovativ formuleringsteknik är nyckeln till framgång. Roundup®PowerFlex fördelas i växten snabbare än andra glyfosatprodukter. Därför kan bearbetningen påbörjas 6 timmar efter en Roundup®PowerFlex-applikation för ettåriga ogräs och 2 dagar för krasse*.

* vid full dosering och under optimala förhållanden

Utvecklingsfokus för den nya Roundup®-generationen, som kontinuerligt ska vara inriktad på jordbrukets växande behov, förlorades aldrig ur sikte i den här formuleringen.

Förutom det nya kaliumsaltet användes ett innovativt vätmedelssystem, som till stor del är ansvarigt för produktegenskaperna. Roundup® Flex 480 är ett vattenlösligt koncentrat med ett högt innehåll av aktiv substans på 480 g glyfosat per liter (33% högre än klassiska glyfosatprodukter).

Oavsett om det gäller applicering före sådd eller i stubb, inom vinodling, frukt- och grönsaksodling, på områden som tagits ur bruk samt på mark som inte odlas och inom skogsbruk uppnår Roundup®Flex 480 en effektiv effekt i de olika segmenten. Du bör känna till följande användningsinstruktioner:

 • Används under hela vegetationsfasen - även efter korta nattfrostperioder ner till -4 °C.
 • De bekämpade ogräsarterna måste ha bildat tillräcklig bladmassa och vara tillräckligt fuktiga.
 • Applicering är möjlig efter regn eller när ogräset är daggigt men inte droppande blött.
 • En långsam uppkomst av effektsymptom på grund av väderförhållanden har ingen inverkan på effektens hållbarhet.

Växtskyddsmedel: Roundup Flex 480

Godkännandenummer: 006149-00
Inträde: 19.12.2012
Slut på godkännandet: 31.12.2022
Distributörer: Monsanto
Aktiva ingredienser: 480 g/l glyfosat (588 g/l kaliumsalt)
Nummerplatta: SP001RA161NG352NW468NN2842NW262SB001SB110SE110SF245-01SS110SS2101SS610VH368WMGNB6641NN130NN165NN170
GHS-information: EUH 208-0156EUH 401H411P501
R- och S-uppsättningar: R 51/53S 36/37S 2S 24S 35S 46S 57
Distanskuddar:

När det gäller produkter som är växtskyddsmedel kan beställningen och ingåendet av köpeavtalet endast göras av kunder som är fysiska personer, som har full rättslig handlingsförmåga och som har de respektive nationellt föreskrivna kvalifikationerna för inköp och användning av dessa produkter.

 

Ytterligare information

Vikt 7,9 kg
Liter

1 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter

82 recensioner av Roundup® Flex 480 5 Liter Unkrautvernichter Unkrautfrei Glyphosat

1-20 av 82-undersökningar
 1. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  👌

 2. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  En aanrader

 3. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Mycket bra produkt. Fungerar bra mot alla ogräs. Och skyddsåtgärder beskrivs i instruktionerna på webbplatsen. Enda nackdelen är att du behöver översätta från polska.

 4. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  n.v.t.

 5. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Joris Tielemans

 6. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Det som utlovades genomfördes

 7. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Som beskrivet passar tack

 8. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  De verkliga sakerna

 9. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Fint

 10. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Används inte

 11. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Ännu ingenting mottaget

 12. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Werd niet ontvangen

 13. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Fungerar alltid som en charm

 14. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Godkänd produkt

 15. Mycket väl värt pengarna.

 16. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Välkänd produkt.

 17. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Arbete utmärkt

 18. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  eindelijk van het onkruid af

 19. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  niets trosbekännelse

 20. Verifierad recensionVerifierad recension - visa originaletExtern länk

  Mycket bra arbete

Lägg till en recension
För närvarande tar vi inte emot nya recensioner